Dostawcy

Chcesz złożyć ofertę?

Etapy składania oferty:

  1. Zapoznaj się z załączonymi dokumentami współpracy: Ankieta dostawcy; Kodeks dostawcy; NDA - umowa o poufności
    Jeżeli jesteś zainteresowany złożeniem oferty prześlij podpisane dokumenty razem z ofertą.
    Podpisanie dokumentów współpracy jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty.

    *Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby mające uprawnienia do reprezentowania firmy.

  2. Podpisane dokumenty i ofertę prześlij na adres mailowy: zakupystrategiczne@solarisbus.com

Złóż ofertę

Chcesz złożyć ofertę?