Kontakt

Solaris Bus & Coach sp. z o.o.

ul. Obornicka 46
Bolechowo-Osiedle
62-005 Owińska

NIP: 524-00-15-630, REGON: 010498995

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000856560. Kapitał zakładowy wynosi 160 169 580,00 złotych, jest w pełni opłacony.

Jesteś zainteresowany pracą?

Poznaj najnowsze oferty

Masz pytanie? Napisz do nas!

  • Wypełnienie i wysyłanie formularza kontaktowego oznacza Twoją prośbę o  skontaktowanie się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość. Odpowiedź zostanie udzielona na podany przez Ciebie adres e-mail.

  • Prosimy o zapoznanie się z informacjami, jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

[Administrator danych] Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Solaris Bus & Coach sp. z o.o., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, Polska („Solaris”).

[Cel przetwarzania danych i podstawy prawne] Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Solaris, a w tym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość,  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Solaris jest prowadzenie komunikacji, w tym przekazywanie odpowiedzi na przesłane pytanie, cele administracyjne i organizacyjne oraz marketing bezpośredni.

[Przysługujące Ci  prawa] [Prawo do wniesienia sprzeciwu] W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych masz  prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego, przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie w jakim Solaris przetwarza Państwa dane w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

[Przesłanki przetwarzania danych] Dostarczanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość.

[Kategorie odbiorców] Twoje dane mogą zostać przekazane:

- w zależności od treści przesłanej wiadomości do poszczególnych pracowników Spółki lub do  spółek córek z grupy Solaris;

- zewnętrznym usługodawcom (w tym dostawcom usług IT);

- podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

[Przekazywanie danych do innych państw] Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów z grupy spółek Solaris bądź podmiotów współpracujących z Solaris, zlokalizowanych w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do Republiki Indii, Ukrainy, Szwajcarii oraz Izraela. W przypadku, gdy państwa te nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych, Solaris podejmie odpowiednie kroki w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych implementując Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub stosując inne rozwiązania. Kopie zastosowanych instrumentów będą dostępne do wglądu

[Przechowywanie danych] Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, a następnie w celach archiwalnych do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

[Brak profilowania] Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tj. decyzje w  Twoich sprawach nie będą podejmowane wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych.

[Bezpieczeństwo danych] Solaris podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych. Środki bezpieczeństwa wdrożone przez Solaris są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne z przyjętymi przez Solaris ramami bezpieczeństwa informatycznego oraz zasadami i procedurami zarządzania.

[Kontakt] Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: Solaris Bus & Coach sp. z o.o., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska z dopiskiem „Dane osobowe” lub adresem e-mail: dane.osobowe@solarisbus.com. 

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.


W celu prawidłowego świadczenia usług, Solaris Bus & Coach sp. z o.o. korzysta z informacji zamieszczanych na urządzeniach końcowych użytkowników (plików cookies). Jeżeli w ustawieniach przeglądarki dopuściłeś przechowywanie plików cookies, będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce prywatności