wydanie czerwiec 2024

Polityka Prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie zasad, na jakich Solaris Bus & Coach sp. z o.o., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, Polska („Spółka”, „Solaris”) , jako administrator danych, przetwarza Państwa dane osobowe na stronach internetowych należących do Spółki.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub jeżeli Użytkownik chce skorzystać ze swoich praw dotyczących przetwarzania danych osobowych należy skorzystać z poniższych danych do kontaktu:

Solaris Bus & Coach sp. z o.o.,

ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle,

62-005 Owińska, Polska

z dopiskiem „Dane osobowe”

Adres e-mail: dane.osobowe@solarisbus.com

1. Zakres zastosowania

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przechowywania i przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze Strony internetowej Spółki („Użytkownicy”) . Dane osobowe Użytkownika są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony.

2. Zbieranie danych podczas korzystania ze Strony

Podczas korzystania ze Strony, Solaris może zbierać m.in. następujące dane Użytkownika adres IP, typ i wersja przeglądarki, typ urządzenia (np. mobilne, desktop), system operacyjny, informacje o dostawcy usług internetowych (ISP), data i godzina wizyty, informacje o źródle ruchu (np. strona odsyłająca, kampania marketingowa), strony odwiedzane na witrynie, czas spędzony na każdej stronie, dane nawigacyjne (np. ścieżki nawigacyjne, kliknięcia na linki), preferencje językowe a także preferencje cookies Użytkownika, zgody Użytkownika na różne typy cookies, informacje o działaniach Użytkownika w odniesieniu do cookies (np. akceptacja / odrzucenie).

3. Zabezpieczenie danych Użytkowników

Solaris podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych Użytkowników. Środki bezpieczeństwa wdrożone przez Solaris są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne z przyjętymi przez Solaris ramami bezpieczeństwa informatycznego oraz zasadami i procedurami zarządzania.

4. Przekierowanie na strony internetowe podmiotów trzecich

Strona może zawierać linki do innych stron internetowych np. obejrzenia filmu video. Takie strony internetowe działają niezależnie od Strony i mogą mieć własne polityki prywatności albo zasady przetwarzania danych, z którymi Spółka zaleca zapoznać się Użytkownikom, jeśli korzystają ze stron internetowych, do których prowadzą łącza. Spółka nie przekazuje tym podmiotom żadnych danych osobowych Użytkowników.

5. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Spółka przetwarza dane osobowe w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Solaris jako administratora danych: w celu marketingu usług i produktów Solaris, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Solaris lub o działalności Solaris (np. w ramach newsletterów), a także w celach administracyjnych, statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego Strony, tworzenia kopii zapasowych, marketingowych oraz poprawy jakości działania Strony (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

6.  Przekazywanie danych do innych podmiotów

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Solaris, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. członkowie grupy CAF, podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing itp.)

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane do podmiotów powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z Solaris zlokalizowanych w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do Szwajcarii. W przypadku, gdy państwa te nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych, Solaris podejmie odpowiednie kroki w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych implementując Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub stosując inne rozwiązania. Kopie zastosowanych instrumentów będą dostępne do wglądu w Spółce.

7. Uprawnienia

W sytuacjach określonych w przepisach Użytkownicy, których dane osobowe są przetwarzane przez Solaris, mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

W zakresie w jakim Solaris przetwarza Państwa dane w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od powyższego, Użytkownikowi  przysługuje także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pliki cookies (rodzaje, zmiany ustawień, czas przechowywania)

8.1 Stron używają niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Solaris na komputerze osoby odwiedzającej Stronę, jeżeli ustawienia przeglądarki internetowej na to pozwalają. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać zakres i rodzaj informacji do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin materiałów prezentowanych  na Stronie lub odsłon poszczególnych Stron.

8.2. Solaris wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

8.3. Solaris wykorzystuje cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Strony, a w szczególności do zapamiętania historii odwiedzonych Stron lub podstron lub w celu rekomendacji treści.

8.4. Nazwy, rodzaje, dostawcy plików, cel ich przetwarzania oraz data ważności wykorzystywanych przez Solaris plików cookies zawarte zostały w punkcie 10. Polityki Prywatności.

8.5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze  Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

8.6. Możliwości zmiany ustawień popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

Mozilla Firefox

W górnym menu „Narzędzia" należy brać "Opcje", a następnie zakładkę "Prywatność".

Microsoft Edge

Należy kliknąć menu znajdujące się w prawym górnym rogu przeglądarki, wybrać  ikonę oznaczoną ‘…’, a następnie w menu „Ustawienia” wybrać „Przechowywane dane i pliki cookie”

Google Chrome

Należy kliknąć menu znajdujące się w prawym górnym rogu przeglądarki, wybrać „Więcej narzędzi”, a następnie „Wyczyść dane przeglądania…”. Można też z tego samego menu wybrać „Ustawienia” i uzyskać dostęp do informacji na temat funkcji prywatności przeglądarki w zakładce „Prywatność i bezpieczeństwo”.

Apple Opera

W lewym górnym rogu przeglądarki za pomocą  przycisk „Opera”. otworzyć menu. Wybrać „Ustawienia”, a następnie "Wyczyść historię przeglądania...". W celu zmiany ustawień wybrać przycisk "Zarządzaj ciasteczkami...", aby uzyskać dostęp do szczegółowych opcji dla konkretnych stron.

Safari

Z menu "Safari" wybrać "Preferencje" , a następnie "Prywatność". Wybrać wg opcji związanych z ciasteczkami.

9. Zmiany Polityki Prywatności

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Spółkę do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na Stronie www.solarisbus.com, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie w dniu publikacji zmodyfikowanej Polityki Prywatności, O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli Użytkownicy nie akceptują naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni usunąć konto i zaprzestać korzystania ze Strony.