Biuro Prasowe

Pola oznaczone * są obowiązkowe

Dane osobowe

Adres e-mail posłuży do logowania
Hasło powinno być min. 6 znakowe, zawierające małe, duże litery, cyfry oraz znaki specjalne.
Hasło powinno być min. 6 znakowe, zawierające małe, duże litery, cyfry oraz znaki specjalne.

Dane dotyczące medium

Wybrane produkty

  • Prosimy o zapoznanie się z informacjami, jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

[Administrator danych] Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Solaris Bus & Coach sp. z o.o., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, Polska („Solaris”).

[Cel przetwarzania danych i podstawy prawne] Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia newslettera, na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

[Przysługujące Ci  prawa] W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych masz  prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego, przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Przesłanki przetwarzania danych] Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dostarczenia Ci newslettera.

[Kategorie odbiorców] Twoje dane będą przekazywane zewnętrznym dostawcom usług IT oraz zależnie od okoliczności podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

[Przechowywanie danych] Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przesyłania newslettera lub do czasu wycofania zgody.

[Bezpieczeństwo danych] Solaris podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych. Środki bezpieczeństwa wdrożone przez Solaris są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne z przyjętymi przez Solaris ramami bezpieczeństwa informatycznego oraz korporacyjnymi zasadami i procedurami zarządzania.

[Brak profilowania] Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

[Kontakt] Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: Solaris Bus & Coach sp. z o.o. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska z dopiskiem „Dane osobowe” lub adresem e-mail: dane.osobowe@solarisbus.com.