Menu

Kierunek

Media

Media

Logowanie

Zaloguj się, aby otrzymać dostęp do informacji prasowych i galerii zdjęć.

Kontakt dla mediów

Mateusz Figaszewski

Pełnomocnik Zarządu ds. Elektromobilności i PR

  • Wypełnienie i wysyłanie formularza kontaktowego oznacza Twoją prośbę o  skontaktowanie się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość. Odpowiedź zostanie udzielona na podany przez Ciebie adres e-mail.

  • Prosimy o zapoznanie się z informacjami, jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

[Administrator danych] Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Solaris Bus & Coach S.A., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, Polska („Solaris”).

[Cel przetwarzania danych i podstawy prawne] Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Solaris, a w tym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość,  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Solaris jest prowadzenie komunikacji, w tym przekazywanie odpowiedzi na przesłane pytanie, cele administracyjne i organizacyjne oraz marketing bezpośredni.

[Przysługujące Ci  prawa] [Prawo do wniesienia sprzeciwu] W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych masz  prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego, przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie w jakim Solaris przetwarza Państwa dane w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

[Przesłanki przetwarzania danych] Dostarczanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość.

[Kategorie odbiorców] Twoje dane mogą zostać przekazane:

- w zależności od treści przesłanej wiadomości do poszczególnych pracowników Spółki lub do  spółek córek z grupy Solaris;

- zewnętrznym usługodawcom (w tym dostawcom usług IT);

- podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

[Przekazywanie danych do innych państw] Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów z grupy spółek Solaris bądź podmiotów współpracujących z Solaris, zlokalizowanych w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do Republiki Indii, Ukrainy, Szwajcarii oraz Izraela. W przypadku, gdy państwa te nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych, Solaris podejmie odpowiednie kroki w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych implementując Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub stosując inne rozwiązania. Kopie zastosowanych instrumentów będą dostępne do wglądu

[Przechowywanie danych] Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, a następnie w celach archiwalnych do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

[Brak profilowania] Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tj. decyzje w  Twoich sprawach nie będą podejmowane wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych.

[Bezpieczeństwo danych] Solaris podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych. Środki bezpieczeństwa wdrożone przez Solaris są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne z przyjętymi przez Solaris ramami bezpieczeństwa informatycznego oraz zasadami i procedurami zarządzania.

[Kontakt] Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: Solaris Bus & Coach S.A., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska z dopiskiem „Dane osobowe” lub adresem e-mail: dane.osobowe@solarisbus.com. 

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.


Serwis www.solarisbus.com wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności.