Směr

Urbino mild hybrid

Novinka v portfoliu

Solaris Bus & Coach sp. z o.o. představil nový výrobek v produktovém portfoliu, čímž obohatil aktuální nabídku nízkoemisních vozidel o Urbino mild hybrid. Jedná se o reakci na tržní poptávku po moderních vozidlech veřejné dopravy, které minimalizují škodlivý dopad na životní prostředí a současně umožňuje dosáhnout významných úspor ve spotřebě paliva.

Řešení, které se na trhu běžně nazývá „mild hybrid“, je přirozený vývoj rekuperační technologie v autobusech, které využívají energii generovanou při brzdném procesu. Díky tomu vozidla emitují méně znečišťujících látek a jsou šetrnější k životnímu prostředí, než vyžadují omezující normy EURO 6 pro spalovací motory.

Novinka v portfoliu

Novinka v portfoliu

Technologie rekuperace

Systém je založen na třech klíčových prvcích: elektrický stroj, systém skladování energie a řídící jednotka systému, která dohlíží na provoz systému. Po dobu, kdy autobus brzdí, elektrický stroj funguje jako generátor a nabíjí zásobníky energie maximálním možným výkonem. Kapacita akumulace energie je navolena tak, aby k rekuperaci energii docházelo při brzdění z rychlosti asi 60 km/h. Pokud je k dispozici nakumulována energie, v průběhu akcelerace pracuje elektrický stroj jako elektromotor a podporuje činnost spalovacího motoru.

Technologie rekuperace

Technologie rekuperace