RIKTNING

Urbino CNG

Urbino CNG

Beskrivning

Låggolvsbussarna Urbino kommer också i form av fordon med komprimerad naturgas som drivmedel. Tack vare denna lösning var det möjligt att avsevärt minska utsläppen av skadliga ämnen. Solaris Urbino CNG utgör en kombination av elegant design, pålitlig och praktisk teknik som en garanti för säkerhet och miljövänlig användning. Bussarna får sina unika utseende tack vare den karakteristiska lutande linjen på framrutan. Fönstret utgör inte bara ett distinkt karaktärsdrag utan underlättar även för föraren att bättre se trottoarkanten vid ett busstopp. Därigenom ökar det säkerheten för passagerare som väntar på sin buss vid ett stopp.

Vänligen välj ett av alternativen nedan för att se hela sortimentet av CNG-modellerna.

Beskrivning

Modeller

Modeller