RIKTNING

Mobil blodcentral

Mobil blodcentral

Beskrivning

Den här bussen är baserad på en stadsbuss, regionbuss eller turistbuss men som är anpassad och utrustad med sängar för blodgivare samt enheter för att kunna förvara blod och annan medicinsk utrustning som krävs enligt lag eller i enlighet med orderspecifikationerna. Tack vare våran ”vampyrbuss” har blodreserverna på blodcenterna ökat och det är exakt vad vi ämnar att åstadkomma med den här bussen!

Beskrivning