RIKTNING

Tramino Lipsk

Tramino Lipsk

Beskrivning

..

..

Beskrivning

Tramino Lipsk

Gå till galleriet

Teknisk data

Total längd på fordonet

- 37630 mm

Total bredd

- 2300 mm

Höjd på tillbakadragen pantograf

- 3498 mm

Antal sektioner

- 4

Antal drivna sektioner

- 4

Antal odrivna sektioner

- 1

Spårvidd

- 1458 mm

Nytt hjul diameter

- 600 mm

Använt hjul diameter

- 510 mm

Minsta kurvradie

- 17 m

Golvhöjd ovanför spårvagnsspår

- 590 mm

Procent av områden med lågt golv

- 65%

Antal sittplatser (2+2)

- 75

Stående passagerarkapacitet

- 145 (4 passagerare/m2)

Antal rullstolsplatser

- 1(+1)

Antal enkeldörrar (bredd 800 mm)

- 2

Antal dubbeldörrar (bredd 1500 mm)

- 4

Nätspänning

- 600 / 750 V

Antal drivmotorer x effekt

- 8x85 kW

Drivmotor

- asynkron

Maximal hastighet

- 70 km/h

Luftkonditionering förarhytt

- tak

Luftkonditionering passagerare

- tak

Förväntad livslängd

- 32 år