RIKTNING

Tramino Braunschweig

Tramino Braunschweig

Beskrivning

Tramino Braunschweig är en dubbelriktad låggolvs GTx spårvagn där varje sektion har en egen boggie för Braunschweig’s spårvidd på 1 100 mm. Varje luftkonditionerad spårvagn har en passagerarkapacitet på 211 passagerare varav 87 är sittande. Spårvagnen är dessutom utrustad med fem stycken 90 kW asynkrona drivmotorer och superkapacitorer som lagrar återhämtad energi. Energin återanvänds igen under spårvagnens färd. Dessutom så är spårvagnen utrustad med ett system som stabiliserar hela vagnen vid färd.

Beskrivning

Tramino Braunschweig

Gå till galleriet

Teknisk data

Total längd på fordonet

- 35740 mm

Total bredd

- 2300 mm

Bredd insidan

- 2090 mm

Höjd på tillbakadragen pantograf

- 3560 mm

Antal sektioner

- 4

Antal eldrivna boggies

- 1

Antal boggies med en drivaxel

- 3

Spårvidd

- 1100 mm

Nytt hjul diameter

- 662 mm

Använt hjul diameter

- 580 mm

Minsta kurvradie

- 20 m

Golvhöjd ovanför spårvagnsspår

- 360 mm

Procent av områden med lågt golv

- 100%

Antal sittplatser

- 87

Stående passagerarkapacitet

- 124 (4 passagerare/m2)

Antal rullstolsplatser

- 1

Antal dubbeldörrar (bredd 1300 mm)

- 6

Nätspänning

- 660 V (+120 V, -180 V)

Antal drivmotorer x effekt

- 5x90 kW

Drivmotor

- asynkron

Design maxhastighet

- 75 km/h

Maximal hastighet

- 70 km/h

Luftkonditionering förarhytt

- standard

Luftkonditionering passagerare

- standard

Förväntad livslängd

- 40 år