Menu

Kierunek

Media

Media

Pola oznaczone * są obowiązkowe

Dane osobowe

Adres e-mail posłuży do logowania
Hasło powinno być min. 6 znakowe, zawierające małe, duże litery, cyfry oraz znaki specjalne.
Hasło powinno być min. 6 znakowe, zawierające małe, duże litery, cyfry oraz znaki specjalne.

Dane dotyczące medium

Wybrane produkty

  • Prosimy o zapoznanie się z informacjami, jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

[Administrator danych] Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Solaris Bus & Coach S.A., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, Polska („Solaris”).

[Cel przetwarzania danych i podstawy prawne] Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

przepisów prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celach związanych z zatrudnieniem, jeśli zostanie nawiązany stosunek pracy tj. w celach niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę i ewentualną realizacją tej umowy  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt b RODO), a także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np. regulujących proces zatrudniania pracowników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt c RODO).

- zgody w przypadku (i) innych danych osobowych niż te, których Spółka może wymagać w celu rekrutacji na podstawie przepisów prawa lub (ii) gdy Solaris przetwarza Twoje dane osobowe w związku z innymi postępowaniami rekrutacyjnymi, niż to w ramach którego przekazali Państwo swoje pierwsze zgłoszenie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W powyższych przypadkach oraz w innych przypadkach, gdy Spółka prosi Ciebie o zgodę na przetwarzanie danych i wyrazisz dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w zgodzie. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadkach gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zostaniesz poinformowany/a o skutkach nieudzielenia lub wycofania zgody.

[Przysługujące Ci  prawa] W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych masz  prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych praw będziesz mógł/a wykonywać od 25 maja 2018 r. Niezależnie od powyższego, przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Przesłanki przetwarzania danych] Dostarczanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów rekrutacji i związanych z nią dalszych działań.

[Kategorie odbiorców] Twoje dane mogą zostać przekazane:

-          spółkom z grupy Solaris;

-          zewnętrznym usługodawcom (w tym dostawcom usług IT,  agencjom rekrutacyjnym, agencjom ochrony, podmiotom świadczącym usługi medyczne, firmom doradczym);

-          księgowym, prawnikom, audytorom/rewidentom, sądom lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

[Informacje o zmianach] W przypadku zmian w zakresie danych osobowych Spółka zachęca do informowania jej o takich zmianach, zwłaszcza w przypadku aktualizacji danych przekazanych w CV.

[Przechowywanie danych] Twoje dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

[Brak profilowania] Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

[Kontakt] Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: Solaris Bus & Coach S.A., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska z dopiskiem „Dane osobowe” lub adresem e-mail: dane.osobowe@solarisbus.com. 

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.


Serwis www.solarisbus.com wykorzystuje pliki cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach serwisu. Stosowany jest w celu usprawniania funkcjonowania serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności.